So sánh sản phẩm

CÂN ĐIỆN TỬ

 • Cân tiểu ly điện tử 500g/0.01g SF400D

  Cân tiểu ly điện tử 500g/0.01g SF400D

  700.000 đ

 • Cân móc cẩu Upgreen 3 tấn

  Cân móc cẩu Upgreen 3 tấn

  4.700.000 đ

 • Cân móc cẩu Upgreen 5 tấn

  Cân móc cẩu Upgreen 5 tấn

  5.400.000 đ

 • Cân móc cẩu Upgreen 10 tấn

  Cân móc cẩu Upgreen 10 tấn

  7.400.000 đ

 • Cân móc cẩu Upgreen 15 tấn

  Cân móc cẩu Upgreen 15 tấn

  20.000.000 đ

 • Cân móc cẩu SIFANG 20 tấn

  Cân móc cẩu SIFANG 20 tấn

  24.800.000 đ

 • Cân móc cẩu SIFANG 15 tấn

  Cân móc cẩu SIFANG 15 tấn

  24.200.000 đ

 • Cân móc cẩu SIFANG 10 tấn

  Cân móc cẩu SIFANG 10 tấn

  12.800.000 đ

 • Cân móc cẩu SIFANG 5 tấn

  Cân móc cẩu SIFANG 5 tấn

  9.800.000 đ

 • Cân móc cẩu SIFANG 3 tấn

  Cân móc cẩu SIFANG 3 tấn

  8.600.000 đ

 • Cân móc cẩu FUDA 20 tấn

  Cân móc cẩu FUDA 20 tấn

  Liên hệ

 • Cân móc cẩu FUDA 15 tấn

  Cân móc cẩu FUDA 15 tấn

  22.300.000 đ

 • Cân móc cẩu FUDA 10 tấn

  Cân móc cẩu FUDA 10 tấn

  10.700.000 đ

 • Cân móc cẩu FUDA 5 tấn

  Cân móc cẩu FUDA 5 tấn

  7.670.000 đ

 • Cân móc cẩu FUDA 3 tấn

  Cân móc cẩu FUDA 3 tấn

  7.170.000 đ

<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

‭0983.382.241