So sánh sản phẩm

Cân móc cẩu FUDA

 • Cân móc cẩu FUDA 20 tấn

  Cân móc cẩu FUDA 20 tấn

  Liên hệ

 • Cân móc cẩu FUDA 15 tấn

  Cân móc cẩu FUDA 15 tấn

  22.300.000 đ

 • Cân móc cẩu FUDA 10 tấn

  Cân móc cẩu FUDA 10 tấn

  10.700.000 đ

 • Cân móc cẩu FUDA 5 tấn

  Cân móc cẩu FUDA 5 tấn

  7.670.000 đ

 • Cân móc cẩu FUDA 3 tấn

  Cân móc cẩu FUDA 3 tấn

  7.170.000 đ

 • Cân móc cẩu FUDA 1 tấn

  Cân móc cẩu FUDA 1 tấn

  5.130.000 đ

‭0983.382.241