So sánh sản phẩm

Kaizen

 • Đầm rung Kaizen KZ-352

  Đầm rung Kaizen KZ-352

  950.000 đ

 • Đầm rung Kaizen KZ-351

  Đầm rung Kaizen KZ-351

  980.000 đ

 • Khoan pin Kaizen KZ-614S

  Khoan pin Kaizen KZ-614S

  1.750.000 đ

 • Khoan pin Kaizen KZ-612S

  Khoan pin Kaizen KZ-612S

  1.500.000 đ

 • Máy soi kaizen KZ-3122

  Máy soi kaizen KZ-3122

  1.620.000 đ

 • Máy soi kaizen KZ-306A

  Máy soi kaizen KZ-306A

  620.000 đ

 • Máy bào kaizen KZ-902

  Máy bào kaizen KZ-902

  1.200.000 đ

 • Máy bào kaizen KZ-822

  Máy bào kaizen KZ-822

  910.000 đ

 • Máy bào kaizen KZ-824

  Máy bào kaizen KZ-824

  850.000 đ

 • Máy bào kaizen KZ-820A

  Máy bào kaizen KZ-820A

  650.000 đ

 • Máy cắt nhôm kaizen KZ-9305

  Máy cắt nhôm kaizen KZ-9305

  4.200.000 đ

 • Máy chà nhám kaizen KZ-768A

  Máy chà nhám kaizen KZ-768A

  1.320.000 đ

 • Máy chà nhám kaizen KZ-766

  Máy chà nhám kaizen KZ-766

  710.000 đ

 • Máy cắt gạch kaizen KZ-9110

  Máy cắt gạch kaizen KZ-9110

  830.000 đ

 • Máy cưa gỗ kaizen KZ-9185

  Máy cưa gỗ kaizen KZ-9185

  1.080.000 đ

‭0983.382.241