----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
So sánh sản phẩm

Máy buộc dây thép

 • Máy buộc dây thép LG-950

  Máy buộc dây thép LG-950

  4.500.000 đ

 • Máy buộc dây thép YETI

  Máy buộc dây thép YETI

  4.700.000 đ

 • Máy buộc dây thép KW 0039

  Máy buộc dây thép KW 0039

  18.000.000 đ

 • Máy buộc dây thép

  Máy buộc dây thép

  13.000.000 đ

 • Máy buộc dây đai

  Máy buộc dây đai

  4.500.000 đ

‭0983.382.241