----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
So sánh sản phẩm

Máy hàn CLASSIC

 • Máy hàn classic ZX7-250CL

  Máy hàn classic ZX7-250CL

  2.850.000 đ

 • Máy hàn classic ZX7-200CL

  Máy hàn classic ZX7-200CL

  2.150.000 đ

 • Máy hàn classic ZX7-210CL

  Máy hàn classic ZX7-210CL

  2.350.000 đ

 • Máy hàn classic ARC 3.2 mm

  Máy hàn classic ARC 3.2 mm

  1.350.000 đ

 • Máy hàn classic ARC 2.5 mm

  Máy hàn classic ARC 2.5 mm

  1.250.000 đ

‭0983.382.241