So sánh sản phẩm

Máy hàn JASIC

 • Máy hàn mig không dùng khí multimag V2000

  Máy hàn mig không dùng khí multimag V2000

  5.560.000 đ

 • Máy hàn Jasic MIG200 (J03)

  Máy hàn Jasic MIG200 (J03)

  9.700.000 đ

 • Máy hàn Jasic TIG-500P (W302)

  Máy hàn Jasic TIG-500P (W302)

  32.500.000 đ

 • Máy hàn Tig xung nhôm Jasic TIG-315P ACDC (R67/W167)

  Máy hàn Tig xung nhôm Jasic TIG-315P ACDC (R67/W167)

  18.200.000 đ

 • Máy hàn TIG dùng điện TIG-200 ACDC (R64/E164)

  Máy hàn TIG dùng điện TIG-200 ACDC (R64/E164)

  12.100.000 đ

 • Máy hàn Tig xung nhôm Jasic TIG-315P ACDC (R63)

  Máy hàn Tig xung nhôm Jasic TIG-315P ACDC (R63)

  18.550.000 đ

 • Máy hàn Tig Jasic TIG-200P ACDC (R60)

  Máy hàn Tig Jasic TIG-200P ACDC (R60)

  12.300.000 đ

 • Máy hàn 380V Jasic TIG-400 (J98)

  Máy hàn 380V Jasic TIG-400 (J98)

  18.800.000 đ

 • Máy hàn 2 chức năng Jasic TIG-303

  Máy hàn 2 chức năng Jasic TIG-303

  9.100.000 đ

 • Máy hàn TIG dùng điện Jasic TIG-301

  Máy hàn TIG dùng điện Jasic TIG-301

  7.300.000 đ

 • Máy hàn Tig xung Jasic TIG-250P

  Máy hàn Tig xung Jasic TIG-250P

  8.000.000 đ

 • Máy hàn điện tử Jasic TIG-250A

  Máy hàn điện tử Jasic TIG-250A

  5.450.000 đ

 • Máy hàn điện tử Jasic TIG-200A

  Máy hàn điện tử Jasic TIG-200A

  5.000.000 đ

 • Máy hàn điện tử Jasic TIG-200s

  Máy hàn điện tử Jasic TIG-200s

  4.300.000 đ

 • Máy hàn điện tử Jasic ARC1000 (J62)

  Máy hàn điện tử Jasic ARC1000 (J62)

  51.000.000 đ

‭0983.382.241