So sánh sản phẩm

Máy khoan

 • Máy khoan DONGCHENG DJZ06-10

  Máy khoan DONGCHENG DJZ06-10

  1.050.000 đ

 • Máy khoan DONGCHENG DZZ190

  Máy khoan DONGCHENG DZZ190

  2.450.000 đ

 • Máy khoan DONGCHENG DZZ90

  Máy khoan DONGCHENG DZZ90

  1.750.000 đ

 • Máy khoan rút lõi DONGCHENG DZZ130

  Máy khoan rút lõi DONGCHENG DZZ130

  3.150.000 đ

 • Máy khoan rút lõi DONGCHENG DZZ02- 200S

  Máy khoan rút lõi DONGCHENG DZZ02- 200S

  5.800.000 đ

 • Máy khoan rút lõi DONGCHENG DZZ 200

  Máy khoan rút lõi DONGCHENG DZZ 200

  4.400.000 đ

 • Máy khoan đục DONGCHENG DZC02-38

  Máy khoan đục DONGCHENG DZC02-38

  2.600.000 đ

 • Máy khoan DONGCHENG DZC05-26

  Máy khoan DONGCHENG DZC05-26

  1.400.000 đ

 • Máy khoan đục DONGCHENG DZC 03-26B

  Máy khoan đục DONGCHENG DZC 03-26B

  1.400.000 đ

 • Máy khoan DONGCHENG DJZ16A

  Máy khoan DONGCHENG DJZ16A

  860.000 đ

 • Máy khoan DONGCHENG DZJ20

  Máy khoan DONGCHENG DZJ20

  1.100.000 đ

 • Máy khoan DONGCHENG DJZ06-13

  Máy khoan DONGCHENG DJZ06-13

  700.000 đ

 • DONGCHENG DZJ04-13

  DONGCHENG DZJ04-13

  1.100.000 đ

 • Máy khoan DONGCHENG DZJ02-13

  Máy khoan DONGCHENG DZJ02-13

  650.000 đ

 • Máy khoan DONGCHENG DJZ02-13

  Máy khoan DONGCHENG DJZ02-13

  700.000 đ

‭0983.382.241