So sánh sản phẩm

Máy khoan

 • Khoan 3 tay kaizen KZ-6162

  990.000 đ

 • Khoan đục kaizen KZ-638A

  2.300.000 đ

 • Khoan kaizen KZ-628

  1.510.000 đ

 • Khoan kaizen KZ-626

  1.260.000 đ

 • Khoan kaizen KZ2-26DRE

  1.250.000 đ

 • Khoan kaizen KZ-608

  1.100.000 đ

 • Khoan kaizen KZ-616

  900.000 đ

 • Khoan kaizen KZ-605A

  770.000 đ

 • Khoan kaizen KZ-606AV

  830.000 đ

 • Khoan kaizen KZ-606A

  650.000 đ

 • Khoan kaizen KZ-602

  650.000 đ

 • Khoan kaizen KZ-600A

  550.000 đ

 • Khoan kaizen KZ-610S

  570.000 đ

 • Khoan kaizen KZ-651

  500.000 đ

‭0983.382.241