So sánh sản phẩm

Máy khoan/ đục

 • Máy đục classic CLA-0766

  Máy đục classic CLA-0766

  2.820.000 đ

 • Máy đục classic CLA-0440

  Máy đục classic CLA-0440

  1.820.000 đ

 • Máy đục classic CLA-0810

  Máy đục classic CLA-0810

  1.420.000 đ

 • Máy khoan classic CLA-5826

  Máy khoan classic CLA-5826

  1.220.000 đ

 • Máy khoan classic CLA-5426

  Máy khoan classic CLA-5426

  1.320.000 đ

 • Máy khoan classic CLA-2280

  Máy khoan classic CLA-2280

  670.000 đ

 • Máy khoan classic CLA-2255

  Máy khoan classic CLA-2255

  570.000 đ

 • Máy khoan classic CLA-2245

  Máy khoan classic CLA-2245

  480.000 đ

‭0983.382.241