So sánh sản phẩm

Máy mài 2 đá

 • Máy nén khí Puma PK 200500 - 300L

  Máy nén khí Puma PK 200500 - 300L

  32.500.000 đ

 • Máy mài 2 đá tiến đạt 3HP/380V - cốt dài

  Máy mài 2 đá tiến đạt 3HP/380V - cốt dài

  3.300.000 đ

 • Máy mài 2 đá tiến đạt 3HP - cốt dài

  Máy mài 2 đá tiến đạt 3HP - cốt dài

  3.300.000 đ

 • Máy mài 2 đá tiến đạt 2HP - cốt dài

  Máy mài 2 đá tiến đạt 2HP - cốt dài

  2.690.000 đ

 • Máy mài 2 đá tiến đạt 2HP - cốt ngắn

  Máy mài 2 đá tiến đạt 2HP - cốt ngắn

  2.500.000 đ

 • Máy mài 2 đá tiến đạt 1.5HP - cốt dài

  Máy mài 2 đá tiến đạt 1.5HP - cốt dài

  2.250.000 đ

 • Máy mài 2 đá tiến đạt 1.5HP - cốt ngắn

  Máy mài 2 đá tiến đạt 1.5HP - cốt ngắn

  2.100.000 đ

 • Máy mài 2 đá tiến đạt 1HP - cốt dài

  Máy mài 2 đá tiến đạt 1HP - cốt dài

  1.810.000 đ

 • Máy mài 2 đá tiến đạt 1HP - cốt ngắn

  Máy mài 2 đá tiến đạt 1HP - cốt ngắn

  1.700.000 đ

 • Máy mài 2 đá tiến đạt 1/2HP-cốt ngắn

  Máy mài 2 đá tiến đạt 1/2HP-cốt ngắn

  1.490.000 đ

<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

‭0983.382.241