So sánh sản phẩm

MÁY RỬA XE

 • Máy xịt rửa áp lực Washi 20M36-7.5T4 (7.5KW)

  Máy xịt rửa áp lực Washi 20M36-7.5T4 (7.5KW)

  16.200.000 đ

 • Máy xịt rửa áp lực Washi 20M32-5.5T4 (5.5KW)

  Máy xịt rửa áp lực Washi 20M32-5.5T4 (5.5KW)

  14.800.000 đ

 • Máy xịt rửa áp lực Washi 15M26-3.7S2 (3.7KW)

  Máy xịt rửa áp lực Washi 15M26-3.7S2 (3.7KW)

  13.050.000 đ

 • Máy bơm nước chạy xăng Washi LT20CX

  Máy bơm nước chạy xăng Washi LT20CX

  2.400.000 đ

 • Máy xịt rửa áp lực Washi 14M20-2.2S2 (2.2KW)

  Máy xịt rửa áp lực Washi 14M20-2.2S2 (2.2KW)

  8.300.000 đ

 • Máy xịt rửa áp lực Washi WS590 (2.2KW)

  Máy xịt rửa áp lực Washi WS590 (2.2KW)

  5.200.000 đ

 • Máy xịt rửa áp lực Washi 20M22-3T4 (3KW)

  Máy xịt rửa áp lực Washi 20M22-3T4 (3KW)

  13.300.000 đ

 • Máy rửa xe DERA DK-K2

  Máy rửa xe DERA DK-K2

  2.350.000 đ

<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

‭0983.382.241