So sánh sản phẩm

Máy soi/ phay cạnh

 • Máy bào DongCheng DMB82

  Máy bào DongCheng DMB82

  880.000 đ

 • Máy soi lớn DongCheng DM05-12

  Máy soi lớn DongCheng DM05-12

  1.370.000 đ

 • Máy soi lớn DongCheng DMP04-12

  Máy soi lớn DongCheng DMP04-12

  1.450.000 đ

 • Máy soi lớn DongCheng DMP02-12

  Máy soi lớn DongCheng DMP02-12

  1.320.000 đ

 • Máy soi nhỏ DongCheng DM03-6

  Máy soi nhỏ DongCheng DM03-6

  650.000 đ

 • Máy soi nhỏ DongCheng DMP02-6

  Máy soi nhỏ DongCheng DMP02-6

  630.000 đ

‭0983.382.241