So sánh sản phẩm

Sản phẩm

 • Máy hàn HYUNDAI TIG 400

  17.500.000 đ

 • Máy hàn HYUNDAI MIG 250

  15.300.000 đ

 • MÁY HÀN HYUNDAI ARC 220

  7.000.000 đ

 • MÁY HÀN HYUNDAI MMA 200P

  5.000.000 đ

 • MÁY HÀN HYUNDAI MMA 180P

  4.350.000 đ

 • MÁY HÀN HYUNDAI ARC 180

  4.650.000 đ

 • MÁY HÀN HYUNDAI ARC 160

  4.250.000 đ

 • MÁY HÀN HYUNDAI MMA 160P

  3.750.000 đ

 • Lưu ý khi sử dụng máy hàn

  Liên hệ

 • Máy hàn RILAND TIG200P AC-DC

  12.600.000 đ

 • Máy hàn RILAND TIG200S

  4.500.000 đ

 • Máy hàn RILAND ARC 250CT

  4.500.000 đ

 • Máy hàn RILAND ARC 200 CT

  3.100.000 đ

 • Máy hàn RILAND ARC 200

  3.200.000 đ

 • Cân tiểu ly điện tử 500g/0.01g SF400D

  700.000 đ

‭0983.382.241